Fra skak på biblioteket til medlemsfremgang i Skive

Fra skak på biblioteket til medlemsfremgang i Skive

Skive Skakklub har i november 2022 fået syv nye medlemmer (6 børn og 1 voksen), og den største klub i 9. hovedkreds er herved gået yderligere frem, nu fra 47 til 54 medlemmer.

Her fortæller klubbens formand Frits Nielsen om baggrunden:

Skak på biblioteket
Sidste sæson stod vi flere lørdage på Biblioteket og i år var vi også med til arrangementet ’Sammensurium’, hvor forskellige kulturtilbud og foreninger var med. På den måde har vi fanget 3-4 nye medlemmer. Vi fortsætter i det nye år med tre lørdage på Biblioteket, som giver os en del opmærksomhed.

Det gav ikke pote sidste sæson med nye medlemmer, så man skal have lidt tålmodighed, men nu er der kommet nogle stykker, både en voksen og nogle juniorer.

Tilgang fra udlandet
I foråret afholdt Claus Støvring en turnering, som primært var rettet mod de ukrainske børn, og ved sæsonopstart fik de en seddel i sprogklasserne omkring skak. Vi tilbød, at ukrainske flygtninge måtte komme gratis til juniortræning, og en af børnene er nu fuldgyldigt medlem af klubben. Et andet nyt medlem er fra Spanien og har måske også fået info om os via sprogklasserne. Hun dukkede i hvert fald pludselig op.

Tidligere skoleskakmedlemmer og nedsat juniorkontingent
Vi valgte i foråret at sætte vores kontingent for juniorer væsentligt ned, så de kun skal betale 400 kr. om året for at være medlem ved DSU (førhen var det 700 kr.). Vi vil gerne væk fra skoleskakmedlemsskaber, så alle vores juniorer fremover er medlem af DSU efter en prøveperiode.

Både så de kan deltage i hovedkredsens juniortræf, som vi havde med Claus Rossen i spidsen i begyndelsen af sæsonen, men også så de kan deltage i andre turneringer under DSU.

Gruppefordelene
Jeg tror, at vi år er rigtig heldige med, at vi har fået flere nye juniorer på samme tid, så de fra begyndelsen har kunnet møde jævnbyrdig modstand, og vi har kunnet lave nybegynderundervisning. Sidste sæson dukkede der også en ny op hist og her, men de faldt hurtigt fra, måske fordi springet fra deres niveau til de andres var for stort.

Biblioteket er et hit
Men i det store hele tror jeg, at vores lørdage på Biblioteket er den største succes. Det er mange timer, vi har brugt på det, men det giver synlighed, som måske ikke lønner sig med det samme, men på sigt kan give flere nye unge medlemmer. Biblioteket er i hvert fald glade for samarbejdet, så det tror jeg også, at de vil være i andre byer.

Skak i Skive