Træning for klubbens medlemmer

GM Carsten Høi i aktion som træner i Allerød Skakklub.

HVAD                 Træningsaftener og årlig træningsdag                                                                                                  

HVOR                 Allerød Skakklub

HVORFOR        

  • Øge spillestyrken hos medlemmerne gennem træning
  • Motivere medlemmerne til selv at træne skak
  • Skabe levende og velbesøgte klubaftener

HVORDAN        Et antal klubaftener afsættes i sæsonplanen til dette formål, og der hyres en eller flere træner(e)/oplægsholder(e) – alternativt laves en aftale med klubbens stærkeste spillere.

HVEM                Yderligere oplysninger hos Allerøds formand Jakob Werner, telefon 24 89 56 60, e-mail jw@telegraph.dk.

FORDELE

  • Skaktræning gør det attraktivt at komme til klubaftenerne – også for de medlemmer, som ellers kun ’gider’ spille holdskak.
  • Hvis man mærker skaklig fremgang, øges motivationen til at spille – og måske træne videre selv.
  • Det er en god måde til at få integreret nye medlemmer ind i klubben. Træninger/foredrag kan også bruges til at hverve nye medlemmer (eller genoptage kontakten til tidligere medlemmer).

FALDGRUBER

  • Hvis der er stor styrkemæssig spredning hos medlemmerne, kan niveaudeling være nødvendig.
  • Nogle medlemmer vil bare spille skak – der bør være en alternativ aktivitet og/eller lokale til dem.
  • Der skal være en god ’kemi’ mellem træneren og klubben/medlemmerne.

BESKRIVELSE
I Allerød Skakklub fornemmede vi en stigende interesse for at træne skak. Samtidig gav nogle medlemmer udtryk for, at der gerne måtte ’ske noget mere’ til klubaftenerne. En årlig simultan med indledende foredrag tiltrak færre og færre deltagere, men der var efterspørgsel efter foredrags-delen.

Derfor indgik vi en aftale med GM Carsten Høi om at afholde et antal træningsaftener i løbet af sæsonen. Det har været en stor succes, idet der typisk er 20-30 deltagere til træningerne. Der er et eller to temaer for hver træningsaften, og der indgår ofte gruppearbejde i konceptet. Desuden kan klubbens medlemmer få gennemgået deres nyeste turneringspartier, hvis tiden tillader det.

Én gang årligt afholder vi en træningsdag, som er et heldagsarrangement med forskellige træningssessioner på en lørdag kort før, holdsæsonen starter.

Som et supplement til træningerne med Carsten Høi afholder vi også træninger eller foredrag med andre stærke spillere, bl.a. GM Sune Berg Hansen og IM Jakob Aabling-Thomsen.

Desuden arrangerer vi tematurneringer, hvor vi får en af klubbens 1. holds-spillere til at holde et indledende oplæg om et tema (f.eks. en åbning, åbningsvariant eller midtspils-tema).

De mange træningstilbud gør det muligt at have attraktive klubaftener fordelt ud over hele sæsonen.

Træningstilbuddene er gratis for klubbens A- og B-medlemmer, da de finansieres over kontingentbetalingen. Dog er der et deltagergebyr på 200 kr. til den årlige træningsdag til dækning af forplejning.