Den gode modtagelse – nøglen til medlemsfremgang

Flere af klubbens medlemmer er med til at modtage nye medlemmer, – dog ikke med champagne hver gang.. (her fejres en oprykning til 1. division). På billedet ses Edgar Parra, Alexander Eeg Jensen, Johann Stanislaus, Hans Engen (skjult) og klubformand Bjarne Sønderstrup. Johann og Hans er juniortrænere.

HVAD
Når et nyt potentielt medlem træder ind i klubben, skal en person fra klubben have tid til at byde velkommen og introducere til klublivet.

HVORFOR
Den gode modtagelse af nye medlemmer er vigtig! Chancen for fastholdelse af nye medlemmer øges betragteligt og endvidere kan klubambassadørerne få smag for at påtage sig lederopgaver.

HVORDAN
Et antal af klubbens medlemmer er ”ansat” som trænere for både juniorer og seniorer, og forpligter sig også til at tage sig godt af  nye medlemmer. Disse ambassadører kan ”aflønnes” med kontingentfritagelse.

HVOR
I Aalborg Skakforening starter klubben hver tirsdag kl. 17.30 med træning for juniorer og voksne (adskilt). Klubturnering, og holdskak starter kl. 19.

HVEM
Formand: Bjarne Sønderstrup, 23375618, bfs@stofanet.dk

Juniortræner: Hans Engen, 93866593, hansengen2@hotmail.com

BESKRIVELSE  

Aalborg Skakforening har opnået en bemærkelsesværdig medlemsfremgang på omkring 25 medlemmer og er nu som en af landets allerstørste klubber med omkring 100 medlemmer. Fremgangen skyldes givetvis eksterne faktorer som coronaens tilbagetog, Netflix-serien Dronninggambit, øget online-skak etc. Fakta er, at mange har fået lyst til at prøve sig af med ”rigtig” skak mod levende personer. Og så skal vi i klubberne være klar til at absorbere og fastholde disse.

Vi synes selv, at vi altid har været gode til at tage mod nye medlemmer, men det er i de senere år blevet mere organiseret i form af junior- og voksentræning samt udnævnelse af klubambassadører, der påtager  sig at tage sig af de nye medlemmer.

Endvidere tilbyder vi kontingentfritagelse det første kvartal, men sørger for, at de nye straks meldes ind i DSU, for derved med det samme at kunne deltage i koordinerede turneringer og i holdskak. At kunne deltage på et hold er vigtig for socialiseringen i en klub – det siger næsten sig selv.

Vi har stillet forslag om, at DSU generelt venter et kvartal med at opkræve kontingent for nye medlemmer. Dette vil være omkostningsfrit, fordi det blot er en udskydelse af en ny indtægt, men til gengæld er fastholdelseschancen øget betydeligt.

Erfaringen er, at muligheden for den nye til at få et ratingtal er vigtig, og jo før des bedre.

Bemærkelsesværdigt er det også, at mange af de nye slet ikke er nybegyndere, men har opnået betragtelig spillestyrke på internettet. Derfor behøver flere af de nye ikke automatisk at blive placeret i ”bunden”, men kan godt tildeles et ratingtal ud fra tallet fra nettet og ud fra en vurdering fra ”prøvespil”.

Alt i alt kan en udnævnelse af klubambassadører være en givtig ”investering”. Finansieringen skulle gerne kunne dækkes af den øgede medlemstilgang.