Skak om eftermiddagen – for de søvnige om aftenen

Deltagere i Brohus – eftermiddagsturneringer i Hillerød.

Hver onsdag eftermiddag mødes en række skakspillere i ’Brohuset’ i Hillerød Øst til turneringer og hyggeligt fællesskab om skak.

Aktiviteten foregår i regi af Hillerød Skakklub, men nye skakspillere og skakspillere fra andre klubber er meget velkomne. Efterhånden er det faste klientel blevet en pæn blanding af spillere fra nordsjællandske skakklubber, som f.eks. Espergærde, Gribskov, Nordkalotten, Helsingør og Allerød.

Målgruppen er skakspillere, der har tid til at spille om eftermiddagen og ikke længere har lyst til at spille skak til langt ud på aftenen.

Aktiviteterne er 5-runders koordinerede turneringer afbrudt af mere sociale skakarrangementer. Brohuset har åbent hver onsdag eftermiddag fra 12.30 – 16.30 i perioden september til maj.

Blandt deltagerne er nedsat et Brohusudvalg, der bestyrer nøgler og lægger programmet.

Brohus har aktiveret en række skakspillende pensionister, som enten havde, eller var ved at lægge skakspillet på hylden. Desuden er det lykkedes at få fat i flere nye pensionister, som ikke har spillet skak i mange år, men havde fået lyst igen.

Ligesom alle andre nye aktiviteter har det været svært at løbe i gang.  Det kræver vedholdenhed og tålmodighed. Til den allerførste Brohusturnering var der 8 deltagere.  Nu er vi nået til nr. 12 i rækken og antallet ligger nu omkring spillere 20 til hver turnering.

Der er pæn udskiftning fra turnering til turnering. Bruttotruppen ligger på omkring 40 skakspillere.  Nye Brohusdeltagere rekrutteres typisk via mund-til-mund-metoden.  Det rygtes vi er der, og at det er hyggeligt.

Vi har ikke noget specielt Brohuskontingent.  Man må gerne spille med i en enkelt turnering – derefter skal man være medlem af en skakklub, og det behøver ikke være Hillerød.

For yderligere oplysninger kontakt:  Hans E. Jacobsen Hillerød Skakklub 50 93 38 51 eller hejskak@gmail.com