Dansk Skak Unions idékatalog skal inspirere klubberne til videndeling og til at igangsætte aktiviteter, der udvikler dansk skak i en retning, som:

  • Fastholder de eksisterende medlemmer
  • Rekrutterer nye medlemmer
  • Integrerer både nye og eksisterende spillere i klublivet
  • Mobiliserer skakspillere til at blive frivillige ledere

Idékataloget er case-baseret og fortæller om aktiviteter ud fra klubbernes synsvinkel. Dermed undgås, at kataloget bliver for abstrakt eller teoretisk. Ofte vil selv de bedste ideer møde udfordringer undervejs, og derfor er klubbernes konkrete løsninger på disse udfordringer vigtige at få med.

Alt sammen fortælles med skakledernes egne ord – uden omsvøb og med øje for, at selv de største succeshistorier kræver en arbejdsindsats bag kulisserne.

Alle klubber er forskellige, og kataloget skal ses som en kilde til inspiration, ikke en facitliste. Men man er selvfølgelig velkommen til at kopiere de koncepter og ideer, som andre klubber har haft succes med.

Kontakt

Har du eller din klub en idé til kataloget? Eller andre spørgsmål om udviklingen af jeres klub?

Så er du velkommen til at kontakte tovholderen på projektet:

Jakob Werner
Medlem af Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse
E-mail jw@telegraph.dk
Telefon 24 89 56 60