You are currently viewing Lær af andres gode erfaringer – brug DSU’s idékatalog i din klub

Lær af andres gode erfaringer – brug DSU’s idékatalog i din klub

Lær af andres gode erfaringer – brug DSU’s idékatalog i din klub

Hvordan får vi flere medlemmer? Hvordan fastholder vi dem i klubben ud over prøveperioden? Hvordan får vi medlemmerne til at deltage i klubaftenerne? Hvad stiller vi op med de spillere, som foretrækker skak i dagtimerne frem for sene aftener i klubben?

De spørgsmål (og mange flere) er velkendte for de fleste klubformænd og skakledere i Danmark. Og svarene på dem er nøglen til, om ens klub står foran udvikling eller afvikling!

Dansk Skak Union oplever igen medlemsfremgang oven på flere års stagnation. Flere klubber er gået foran og har på forskellig vis demonstreret, at det er muligt at skabe fremdrift. Deres gode historier kan inspirere andre til konkret handling.

Med dette idékatalog lader vi klubberne selv få ordet. Der er masser af nytænkning i mange af de danske skakklubber, og deres erfaringer er grundsubstansen i kataloget.

Som klubleder kan du læse om meget forskellige klubbers tiltag, om hvad der har virket godt, og hvor udfordringerne har været undervejs. Og så kan du finde kontaktdetaljer på de personer, der i deres respektive klubber har skabt fremgang og fremdrift.

Vi lægger beskedent ud med nogle få cases – og en tak til Aalborg Skakforening, Præstø Skakklub, Hillerød Skakklub og Allerød Skakklub for at medvirke. Men vi vil rigtig gerne udbygge idékataloget over tid. Derfor hører vi gerne fra dig, hvis din klub har en god historie at fortælle.

Vi vil derfor opfordre dig til både at bruge katalogets ideer i din klub – og til at kontakte DSU’s tovholder på kataloget (se under Kontakt), hvis du vil dele jeres gode ideer med andre.

God læselyst!

Venlig hilsenJakob Werner

Brug menustrukturen øverst på siden eller gå direkte til de gode idéer her: